Midi-musiikkia
Kotiin/Home Omat sävelet Kansansävelmät Merikanto Kuka

 

 

Musiikkia MIDI-muodossa

Tervetuloa Matti Rekusen musiikin sivuille

Nämä sivut kuuluvat kotisivukokonaisuuteen ja ovat osa musiikkiharrastustani.

Näiltä sivuilla on kuultavissa joukko erilaisia teoksia, jotka edustavat pääosin suomalaista musiikkia, muttta myös muuta musiikkia on mukana. Musiikin laji vaihtelee laidasta laitaan taidemusiikista kevyempään ja viihteelliseen. MIDI- muotoon laaditut teokset ovat syntyneet viime vuosien kuluessa usean syyn ajamina ja useassa erilaisessa yhteydessä:

osa on syntynyt erilaisten MIDI-formaatin ja General Midi -soitinäänien käyttöön liittyvien kokeiluiden tuloksena (omat sävellykset)

osa on kirjoitettu esittelytarkoituksiin (suomalaiset kansansävelmät) Internet-ympäristöön

osa on suomalaisten säveltäjien teosten Internet-ympäristössä tapahtuvaan esittelyyn tarkoitettuja

MIDI-formaatti on näissä esityksissä valittu siksi, että sen vaatima tilantarve on pieni. Tämä on ollut kantava peruste ennen kaikkea tilanteissa, jossa teosta on käytetty Internet-sivun taustamusiikiksi, jolloin tiedoston verkostalatautumisen tulee olla nopeata. Useita näistä teoksista olenkin käyttänyt juuri sivujen taustamusiikkina.

Teosten musiikillinen laatu on vaihteleva. Jotkut MIDI-tiedostot on kirjoitettu kiireellä, kun taas joidenkin toisten viimeistelyyn on käytetty enemmän aikaa.

Esillä olevat suomalaisten säveltäjien teokset ovat ns. Teosto-vapaata musiikkia, ts. säveltäjän kuolinvuoden päättymisestä on kulunut yli 70 vuotta.

MIDI-tiedostot ovat allekirjoittaneen omaisuutta ja nauttivat tekijänoikeussuojaa. Siksi niiden kopioiminen julkisesti esitettäväksi ilman lupaa rikkoo ao. kansainvälisiä säännöksiä vastaan.

Olet itse tervetullut sivuilleni kuuntelemaan ja nauttimaan musiikista.

 

Varsinaiselle kotisivulleni

 

Sivut päivitetty 2003-09-08

© 1997-2003 matti.rekunen @ kolumbus.fi
(jotta sähköpostiosoite toimisi, poista siitä kaksi sanaväliä)