Pysyvyys

Kotiin/Home
2001-2005

Lämpötilojen pysyvyysjakauma

Havaittujen lämpötilojen jakauma, ns. pysyvyysjakauma, antaa luonnekuvan eli "sormenjäljen" ao. vuoden lämpöoloista.

Jakaumakuvioon on kerätty kaikki vuoden ajalla tehdyt lämpötilahavainnot. Jakaumakuvioissa on vaaka-akselilla asteen jaotuksella havaintohetken lämpötila ja lämpötilalukemaa vastaavaan kohtaan on piirretty pylväs, jonka korkeus edustaa tällaisen lämpötilamerkinnän useutta, siis sitä, miten monesti lukema on vuoden ajalla merkitty havaintorekisteriin.

Jakaumakuviossa esiintyy tavallisesti kaksi lämpötilan useushuippua. Alempien lämpötilojen huippu muodostuu pääasiassa kevään ja syksyn nolla-asteen lähellä liikkuvista havaintoarvoista. Toinen huippu, joka yleensä sijoittuu välille +10..+20 °C, kertoo kesäkaudella mitattujen lämpötilojen useudesta. Huippualueiden ulkopuolelle jäävät äärilämpötilat.

Huippujen korkeus, leveys ja sijainti vaihtelevat kullekin vuodelle ominaisella tavalla, niin kuin sormenjälkien kuviot eri henkilöillä.

Näitä pysyvyysjakaumien tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi lämmitys- ja ilmastointitarpeen mitoituksen laskennassa (vertaa esim. http://www.motiva.fi/fi/  tai Google "pysyvyyskäyrä").

Oheisilla sivuilla esitetään Tuusulan Hyrylässä tehtyjen lämpötilamittausten pysyvyysjakaumia.

 

 

Sivusto perustettu 1966. Asetuksia päivitetty viimeksi 2009-02-09.
© 2009 Matti Rekunen ( matti.rekunen @ kolumbus.fi )