Muutoksia

Kotiin/Home
Kuukaudet
Lumipeite
Jääpeite
Vuodenajat
Vuosisadat

Matti Rekunen:

Ilmaston muutoksetko tosia?

Viimeisimpien vuosikymmenten aikana on esitetty, että ilmastomme on muuttumassa nopeammin kuin mitä on tapahtunut usean edellisen vuosisadan aikana. Huomattavin muutos olisi lämpötilan nousu. Eräiden laskelmien mukaan koko maapallolta laskettu ilman keskilämpötila maanpinnan tasolla (havainnot 2 m:n korkeudessa) nousi vuonna 1998 korkeimpaan arvoonsa koko historiallisena aikanamme ja ilmakehän lämpeneminen näyttää jatkuvan. Tästä kerrotaan mm. The Worldwatch Institute -tutkimuslaitoksen raportissa vuoden 1998 lokakuussa.

Kun ilmasto nyt e.m. raportin mukaan muuttuu, missä ilmakehän lämpeneminen etenkin korkeilla leveysasteilla on tunnusmerkillistä yhdessä siitä riippuvuussuhteessa olevan sateisuuden muutosten kanssa, sääilmiöiden vaihtelun voimistuminen on raporttien mukaan johtanut säästä aiheutuvien luonnonkatastrofien ja niitä seuranneiden tuhojen räjähdysmäiseen kasvuun. Näistä kertoo enemmän The Worldwatch Instituten raportti vuoden 1998 marraskuulta.

Läheskään kaikki tutkijat eivät ole kuitenkaan valmiita hyväksymään oikeiksi laskelmia, jotka väittävät ilmaston lämpenevän. Nämä tutkijat eivät myöskään hyväksy ns. kasvihuoneilmiötä mahdollisten muutosten syyksi. Epäilijöiden mukaan väitetty lämpeneminen on mittausharhaa ja että virheen syynä on mm. kaupunkiasemien yleistyminen havaintoverkostossa ja niiden mittaustulosten painoarvon kasvaminen maapallotilastoa laskettaessa. Tällöin ennen kaikkea kaupunki-ilmastossa havaittu ns. kaupunkiefektin aiheuttama lämpötilan nousu vääristää keskiarvotilastoja.

Laajassa, joka on kerätty erityisesti korkeilta leveysasteilta, missä lämpenemisen tulisi teorioiden mukaan näkyä voimakkaimmin, ei lämpenemistä voida osoittaa. Lämpötilan sääsatelliittimittaukset, joita on käytettävissä 1970-luvulta lähtien ja joita pidetään erittäin tarkkoina, kuten myös eräät maaseutuasemien havaintosarjat, osoittavat pikemminkin keskilämpötilan lievää laskua.

Koko maapallon kattava luotettava mittaussarja on käytettävissä vain satelliittihavaintojen kautta. Maanpintahavainnoilla voidaan maapallosta kattaa luotettavasti vain Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Muualla, etenkin kehitysmaissa tehtyjä maanpintahavaintoja pidetään heikkolaatuisina ja epäluotettavina sekä aikasarjoja aukkoisina.

Myöskin mahdollisen lämpenemisen syistä vallitsee siis asiantuntijoiden kesken suuria näkemyseroja. Skeptikot muistuttavat, että ilmasto on muuttunut ja muuttuu muutoinkin kuin mahdollisen kasvihuoneilmiön vaikutuksesta. Muutokset ovat suurimmaksi osaksi arvaamattomia.

Väitetyn kasvihuoneilmiön tietokonemallit ovat liian karkeita eivätkä epäilijöiden mielestä kykene ilmaston muutosten luotettavaan ennakointiin. Näiden tutkijoiden mukaan pilvisyyden vaihteluita ei ennustelaskelmissa voida huomioida riittävästi. Tietokonemallien luotettavuuden kannalta he pitävät tätä pahana virheenä.

Esimerkkinä kytevistä epäilyistä tässä viittaus New Scientist-lehdessä 1997 olleeseen artikkeliin.   Tasmaniassa elänyt ja toiminut riippumaton tutkija John L. Daly alkoi 1996 kirjoittaa ylläpitämillään webbisivulla "Still Waiting for Greenhouse" väkevästi epäilyksistään. "Havaitut todisteet osoittavat, että tapahtumassa on vähän tai ei lainkaan maapallonlaajuista lämpenemistä ja vähän olisi odotettavissa", hän toteaa. John Dalyn kokosi laajan linkkikokoelman, joka ohjasi ilmastonmuutosta ja kasvihuone-efektiä koskettelevien keskustelujen ytimeen.

John L. Dalyn maallinen vaellus päättyi tammikuussa 2004, mutta hänen aloittamansa kritiikki jatkaa edelleen Internetin sivuilla. Uusi osoite on http://www.john-daly.com/ 

Suomen alueella tiettyjä viitteitä muutoksista on havaittavissa, joskaan ei niin voimakkaina kuin mitä on esitetty koko maapallon mittakaavassa e.m. The Worldwatch Instituten raporteissa. Myös meillä on ennustettu lämpötilan kohoavan ja sääilmiöiden äärevyyden lisääntyvän, mutta toistaiseksi siitä on voitu löytää tuskin lainkaan ja enimmilläänkin vain joitakin muutosta indikoivia merkkejä. Mahdollisten muutosten syitä ei voida näissä yhteyksissä nimetä. Globaalisten tietokonemallien tuottamien laskelmien mukaan muutosten olisi jo pitänyt tulla näkyviin!   Seuraavilla sivuilla esitetään Tuusulan Hyrylässä mitattuihin havaintotilastoihin perustuvia piirroksia.

 

 

Sivusto perustettu 1966. Asetuksia päivitetty viimeksi 2009-02-09.
© 2009 Matti Rekunen ( matti.rekunen @ kolumbus.fi )