Ilmasto

Kotiin/Home
Tuusula Station
Havainnot
Merellisyys
Pysyvyys
Muutoksia
Ennusteet

 

Ilmastohavaintoja Tuusulan Hyrylässä

|Sivulla soi taustamusiikki|

Taustatietoa

Sijainti etelä-SuomessaTuusulan keskuksessa Hyrylässä on tehty säännöllisiä ilmastohavaintoja puolen vuosisadan ajan. Lämpötilan mittaukset alkoivat ympärivuotisina 1945 ja sateen 1950. Havaintopaikkana oli vuoden 1992 syksyyn saakka Hankkijan kasvinjalostuslaitoksen Anttilan koetila Tuusulanjärven länsirannalla (sijainti: lat. 60°25'16" N, long. 25°01'36" E, elev. 43 m = 142 ft). Vuoden 1992 syksystä alkaen tutkija Matti Rekunen on jatkanut havaintotoimintaa yksityisen Rekusen ilmastoaseman (Tuusula Station) puitteissa etelämpänä (Anttilasta 3,38 km suuntaan 193°25') Hyrylän Mikkolan alueella. Nykyisen havaintoaseman maantieteelliset koordinaatit ovat: 60°23'29" N, 25°00'41" E ja h=57 m = 189 ft.

Havainnot

Rekusen asema käyttää havaintotoiminnassaan Ilmatieteen laitoksen kehittämiä menetelmiä, välineistöä ja laskentamalleja, joskin havaintorutiineja on Rekusen asemalla omatoimisesti kehitty ja tulosten laskentaa ja arkistointia varten on luotu omat tietokoneohjelmistot. Toukokuusta 2007 lähtien mittaustoiminnot on korvattu automaattisella, digitaalisella La Crosse -asemalla, jonka tyyppinimi on WS-3600.

Hyrylän ilmastoasema 1996Havaintoasema on ns. ilmastoasema, jollaisella lämpötila ja ilman suhteellinen kosteus havainnoidaan neljästi vuorokaudessa 6 tunnin välein klo 0, 6, 12 ja 18 UTC (UTC = Universal Time Co-ordinated) eli Suomen ajan mukaisesti klo 2, 8, 14 ja 20 (kesäajassa klo 3, 9, 15 ja 21), sekä kerran vuorokaudessa klo 6 UTC sademäärä ja talvella hangen vahvuus sekä läheisen Tuusulanjärven jään vaiheet ja vahvuus. Lisäksi tehdään muistiinpanot maanpinnan laadusta, vallitsevasta säätyypistä ja pilvisyydestä. Hyrylässä ja lähettyvillä asuville Rekusen havaintoaseman etu muihin tarjolla oleviin tietolähteisiin nähden on tietojen paikallinen luonne eli havainnot kertovat juuri Hyrylän säästä ja ilmastosta.

Ilmatieteen laitoksella on koko maassa vastaavia havaintoasemia ollut alun toista sataa. Havainnot tehdään kansainvälisen sopimuksen mukaan samanaikaisesti maapallon eri puolilla. Suomen ilmastoasemat raportoivat havaintonsa Ilmatieteen laitokselle kerran kuussa ja tiedot on laitoksen arkistoista ja tietokannoista löydettävissä.

Anttilan koetilan ilmastoasema toimi yhtenä Ilmatieteen laitoksen asemaverkon havaintopisteenä. Hankkijan kasvinjalostuslaitoksen useista havaintoasemista lähialueilla toimi vv. 1925-67 (osittain vuodesta 1918) toinenkin Ilmatieteen laitoksen havaintoverkkoon kuulunut ilmastoasema. Tämän Tammiston koetilalla, Helsingin pitäjän kirkonkylän läheisyydessä toimineen aseman koordinaatit olivat 60°16'30" N, 24°57'40" E ja h = 20 m = 67 ft, ja se sijaitsi nykyiseltä Rekusen asemalta 13,29 km suuntaan 191°05'.

Rekusen asema ei kuulu Ilmatieteen laitoksen asemaverkkoon, vaan on täysin yksityinen. Hyrylää lähin Ilmatieteen laitoksen ilmastoasema toimi viimeksi Tuusulan Ruotsinkylässä, 3,2 km etelään Rekusen asemalta, mutta on nyt lopettanut toimintansa.

 

 

Sivusto perustettu 1966. Asetuksia päivitetty viimeksi 2009-02-09.
© 2009 Matti Rekunen ( matti.rekunen @ kolumbus.fi )