Historiaa
Kotiin/Home ] [ Historiaa ] Jäsenkuorot ] Laulujuhlat ]

 

Hämeen - Uudenmaan
kirkkomusiikin yhteistoiminnan
historiaa

Matti Rekunen:

Laulujuhlaperinne syntyy

Jo 1800-luvulla alkanut kansallinen herääminen sai monia ilmenemismuotoja. Yksi kulttuurisesti merkittävä oli laulujuhlaperinteen syntyminen 1880-luvulla, mihin vaikutteet saatiin Virosta. Ensimmäisissä laulujuhlissa esitettiin rinnan sekä maallisia että hengellisiä lauluja, mikä oli jossakin määrin ristiriitaista ja herätti arvostelua. Niinpä 1800-luvun lopussa alettiin vähitellen vakinaistuvan kirkkokuorotoiminnan myötä ja sitten 1907 perustetun Suomen Lukkari-urkuriyhdistyksen tuella suunnitella erityisiä kirkkolaulujuhlia, joita olojen vakiintuessa alettiin ensinnä toteuttaa alueellisina.

Keväällä 1995 pidettiin piirin laulujuhlat Janakkalassa

Lauluissa yhdytään kiitokseen, ylistykseen ja rukoukseen. Tästä kaikesta muodostuu hengellisen musiikin keskeinen sisältö, sen tunnusmerkistö.

Ensimmäiset valtakunnalliset kirkkolaulujuhlat järjestettiin Tampereella elokuussa 1927. Useat alueelliset kirkkolaulujuhlat edelsivät sitä, kuten Lahdessa 1925 sekä Inkeroisissa ja Hämeen - Uudenmaan alueella Nurmijärvellä 1926. Kirkkokuorot ovat Hämeen - Uudenmaan aluella kokoontuneet alueellisiin laulujuhliinsa jo 44 kertaa.

Nurmijärven juhlasta kuluneet kahdeksan vuosikymmentä ovat merkinneet Hämeen - Uudenmaan seurakuntien kirkkomusiikkityössä lisääntyvää yhteistyötä yli seurakuntarajojen. Yhteisten laulujuhlien lisäksi musiikkiryhmien vierailut lähelle ja kauas ovat elähdyttävä toiminnan muoto, joka antaa uutta intoa ja elämän sisältöä niin vastaanottavalle kuin antavallekin osapuolelle. Musiikkiviestien kautta on mahdollisuus pitää yllä rikastuttavaa moniarvoisuutta ja toisaalta tukea toinen toistaan, koko kirkkoa.

Yhteiset laulu- ja musiikkitapahtumat eli lyhyesti laulujuhlat ovat muodostuneet oleelliseksi osaksi ja vuosien kohokohdiksi kuorojen yhteistoiminnassa. Kirkollisia laulujuhlia on viime vuosikymmeninä järjestetty viiden vuoden välein koko maan käsittävinä, valtakunnallisina ja parin vuoden välein alueellisina. Alueellisten laulujuhlien organisoinnista vastasivat aiemmin kanttori-urkuriyhdistykset ja 1975 lähtien kirkkomusiikkipiirit.

Hämeen - Uudenmaan kirkkomusiikkijuhlat kautta aikojen

Laulujuhla      Vuosi   Laulajia    Kuoroja
----------------------------------------------------------
1. Nurmijärvi    1926     ..       ..
2. Hattula      1928     510       15
3. Pyhäjärvi     1929     ..       10
4. Loppi       1931     ..       11
5. Vihti       1932     ..       18
6. Hyvinkää     1933     ..       13
7. Hauho       1934     502       16
8. Hämeenlinna    1936     ..       ..
9. Hausjärvi     1937     819       23
10.Mäntsälä     1938     ..       19
11.Riihimäki     1945     522       18
12.Porvoo      1947     796       26
13.Janakkala     1948     800       26
14.Orimattila    1949     815       26
15.Lammi       1951     672       21
16.Vihti       1952     653       21
17.Lohja       1953     808       23
18.Nurmijärvi    1954     742       22
19.Karkkila     1955     722       21
20.Askola      1957     732       24
21.Hausjärvi     1958     719       19
22.Pusula      1959     766       24
23.Vanaja      1960     688       23
24.Loppi       1962     725       23
25.Hauho       1963     711       23
26.Hyvinkää     1964     868       29
27.Hämeenlinna    1965     890       33
28.Kalvola      1968     687       26
29.Mäntsälä     1969     906       34
30.Hattula      1970    1007       40
31.Tuusula      1972     702       25
32.Espoo       1973     ..       21
33.Askola      1974     733       27
34.Hanko       1978     640       24
35.Janakkala     1980     650       29
36.Riihimäki     1983     822       46
37.Hämeenlinna    1985     830       41
38.Hämeenlinna    1988     550       32
39.Mäntsälä     1990     496       30
40.Tuusula      1993     636       35
41.Janakkala     1995     420       26
42.Loppi       1998     386       23
43.Janakkala     2000     180       11
44.Vihti       2005     212       ..
45.Hattula      2008 
-------------------------------------------------------------

                

Reijo Pajamo:

Hämeen - Uudenmaan kirkkomusiikkipiirin vaiheita

Hämeen - Uudenmaan kirkkomusiikkipiirin perustava kokous pidettiin Hämeenlinnassa 22.5.1975. Alueen 31 kirkkokuorosta 15 oli lähettänyt edustajansa kokoukseen. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kanttori Kari Pettinen Nurmijärveltä ja sihteeriksi Eeva Harkela Hämeenlinnasta sekä hallituksen muiksi jäseniksi Maija Hyttinen Keravalta, Matti Kurki Askolasta ja Ritva Kuoppamäki Lopelta. Kari Pettinen ja Ritva Kuoppamäki lupautuivat tekemään koulutussuunnitelman seuraavaa toimintavuotta varten. Koska piirin jäsenyys edellytti kuoron rekisteröintiä, kehotti piirin hallitus alueensa kirkkokuoroja hoitamaan asiansa siten, että jäseneksi liittyminen kävisi mahdolliseksi. Järjestäytymisongelman lisäksi piirin alkutoimintaa hankaloitti varojen puute.

Ensimmäisenä toimintavuonna piiriin kuului 31 jäsenyhdistystä, yhteensä 811 laulajaa. Ensimmäinen kuorokurssi voitiin toteuttaa Nurmijärvellä keväällä 1976. Sille osallistui 42 % piirin jäsenistöstä. Äänenmuodostuksen ja säveltapailun lomassa maist. Markku Kilpiö luennoi motetin ja kantaatin käytöstä jumalanpalvelusmusiikkina. Kurssitoiminta on pyritty pitämään hyvin aktiivisena, sisällöltään mahdollisimman monipuolisena ja korkeatasoisena. Koko piiriä koskevien suurkurssien ohella kurssitoimintaa on viime aikoina pyritty kehittämään enemmän kuorokeskeiseksi. Tätä tehtävää hoitamaan on valittu yhteinen kuorokouluttaja, jonka tehtäviin kuuluu käydä jäsenyhdistyksissä. Näin piirin tavoite, koulutuksen ulottaminen jokaiseen kuorolaiseen, on toteutunut.

Piirin kuorokurssin äänenkäytön opetusta

Alueen ensimmäiset kirkkolaulujuhlat pidettiin Nurmijärvellä jo 1926, vuotta ennen ensimmäisiä valtakunnallisia kirkkolaulujuhlia. Kun vastuu paikallisista laulujuhlista siirtyi kirkkomusiikkipiireille, on tapahtuma järjestetty useimmiten yksipäiväisenä juhlana. Piirin ensimmäiset kirkkolaulujuhlat pidettiin Hangossa 1978. Koska ulkojuhlat usein joudutaan järjestämään sään armoilla, on piirin kirkkomusiikkitapahtumat pidetty vuodesta 1983 lähtien sisätiloissa, lähinnä kirkoissa ja urheiluhalleissa.

Hämeen - Uudenmaan kirkkomusiikkipiiriin kuului 1990 40 kirkkokuoroa, joissa laulajia yhteensä n. 990. Puheenjohtajana toimi Matti Rekunen Tuusulasta ja sihteerinä Sirkka Hietanen Järvenpäästä.

 

Kirkkomusiikkipiirin puheenjohtajat
1975-1976 Kari Pettinen
1977-1979 Erkki Korppi-Tommola
1980-1987 Vilho Viitala
1988-2001 Matti Rekunen
2002-         Heljä Linna

 

Kirkkomusiikkipiirin sihteerit
1975-80 Eeva Harkela
1981-82 Hellin Yliherne
1983-00 Sirkka Hietanen
2000-     Marja-Liisa Rainio

 

Piirin kunniapuheenjohtaja

Kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin  v. 2002 Matti Rekunen

 

Sivustoa päivitetty 2008-04-08